mamelodi1

Mamelodi – op dit moment

We zijn momenteel bezig met: - Voorbereiding uitbreiding van de Holani Clinic. De toestroom van patiënten maakt het noodzakelijk, dat de accommodatie en de personele bezetting van deze poliklinische voorziening wordt uitgebreid. - Voorbereiding van de realisatie van...

Lees meer
Mamelodi Holani Clinic 2

Mamelodi – al uitgevoerd

- Onderzoek naar inzet van een zgn. mobile clinic t.b.v. niet mobiele patiënten in het township - Ondersteuning bij de opzet van een vorm van home bounded care (thuiszorg) - De levering van een wheelchair repairbus voor reparaties aan huis van rolstoelgebruikers - U...

Lees meer
Indonesia

Indonesië – al uitgevoerd

In de periode 1998-2000 In samenwerking met het International Healthcare Training Program het realiseren van een stageperiodes in Nederland van artsen en verpleegkundigen uit Indonesië. Het leveren van een bijdrage aan de opzet van een geriatrische afdeling in een ...

Lees meer
Tuin voor senioren met een dementiesyndroom in het geriatrisch centrum de Landrijt te Eindhoven.

Nederland – al uitgevoerd

In de periode 1998-2000 Financiële bijdrage geleverd aan de inrichting van een wandeltuin voor senioren met een dementiesyndroom in het geriatrisch centrum de Landrijt te Eindhoven.  

Lees meer

Voor Stichting Fundatie Gezondheidszorg is het belangrijkste werk de bevordering van de gezondheidszorg, met speciale aandacht voor het Township Mamelodi nabij Pretoria in Zuid-Afrika. Vanaf het begin is dit het belangrijkste project van de Stichting.

Fondsenwerving

De projecten zijn tot op heden gefinancierd door bijdragen van particulieren, het bedrijfsleven, kerkelijke organisaties en charitatieve instellingen. Voor de projecten in Zuid-Afrika is de fondsenwerving een continue activiteit. De kerkelijke organisatie Wilde Ganzen is de SFG hierbij behulpzaam.

Projecten

Op het Township Mamelodi nabij Pretoria in Zuid-Afrika waren en zijn wij toegespitst. Hier werden en worden meerdere projecten uitgevoerd t.b.v. de gezondheidszorg en leefomstandigheden van de zwarte bevolking. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitbreiding van de Holani Clinic en de oprichting van een Youth Development Center.

Partners

De Stichting Fundatie Gezondheidszorg heeft voor de realisering van haar doelstelling in Mamelodi afspraken gemaakt met de Ministeries van Volksgezondheid van Nederland en Zuid-Afrika, de Provinciale Regering van Gauteng in Zuid-Afrika, Wilde Ganzen en de Ambassadeur van Zuid-Afrika in Nederland.

Comite van aanbeveling

Bij de oprichting is een comité van aanbeveling aangetreden om de start van de activiteiten van de Stichting Fundatie Gezondheidszorg te ondersteunen.

Projecten SFG


Testimonials

  • Wij hebben graag voldaan aan het verzoek van het bestuur van de Fundatie om zitting te nemen in het Comité van aanbeveling. In het kader van de samenwerking tussen Zuid-Afrika en Nederland, met name op het terrein van de gezondheidszorg, is de ondersteuning van de ontwikkeling van de primary health care in het township Mamelodi passend, meer dan nodig en lovenswaardig.
    by /door: Comité van aanbeveling

  • Voor mij is het werken in het township Mamelodi een geschenk.
    by /door: Ton Muurling